ข่าวสาร

สถาบันเพิ่มฯ เผยโฉมผู้เข้าร่วมโครงการ Digital Lean for Industry 4.0 ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมการสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน Lean และอุตสาหกรรม 4.0 (Digital Lean for Industry 4.0) การพัฒนาและขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Lean ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 […]

คณะทำงานกำกับการดูแลการดำเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ฯ เข้าร่วมติดตามโครงการ Digital Lean for Industry 4.0

คณะทำงานกำกับการดูแลการดำเนินโครงการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้เข้าร่วมติดตามโครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 (Smart Industry Transformation and Competency to 4.0) ในกิจกรรมที่ 2 การสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 […]

สถาบันเพิ่มฯ จัดการอบรม Digital Lean Module 3 พร้อมหนุนองค์กรไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Lean Module 3 ในหัวข้อ Lean Culture & Lean Management ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน Lean และอุตสาหกรรม 4.0 […]

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Lean Module 2 ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Lean Module 2 ในหัวข้อ Lean with Digital Based ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงกระบวนการให้เกิดประสิทธิภาพ ในวันที่ 9, 23-25 เมษายน 2562 และวันที่ 2, […]

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Lean ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Lean  Module 1 ในหัวข้อการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในแนวคิด Lean ในวันที่  7-8  มีนาคม 2562 ห้องรัชโยธินแกรนด์ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการสร้างแนวทางการเรียนรู้อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยหลักสูตรความเป็นเลิศด้าน Lean […]

สถาบันเพิ่มฯ และ SET ร่วมยกระดับ Innovation & Operational Excellence บริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ “Process Innovation Improvement for Operational Excellence” เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตยุค 4.0 พร้อมยกระดับ Innovation & Operational Excellence ของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและเล็ก และ SMEs ใน […]

KSME Good to Great เสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ให้พร้อมสู่ S-CURVE

  คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “พาธุรกิจก้าวสู่ SME 4.0 ด้วยดิจิทัล” พร้อมด้วยคุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริหารการผลิต บรรยายในหัวข้อ “Workshop Digital Transformation” ในกิจกรรมการอบรมเชิงลึก KSME Good to […]

5 องค์กรไทยเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อยกระดับนวัตกรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ Process Innovation Improvement for Operational Excellence  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนพัฒนาและยกระดับ Innovation & Operational Excellence ให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   […]

องค์กรต้นแบบร่วมแชร์ประสบการณ์การบริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ ในงาน Experience Sharing: TQA for SMEs

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “Experience sharing: TQA for SMEs…บริหารจัดการ SMEs สู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ณ โรงแรม ปริ้นพาเลซ มหานาค […]

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีจากเยอรมนี เพื่อการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทยสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0

  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ร่วมกับสถาบัน  Fraunhofer   ประเทศเยอรมนี   โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  ภายใต้ “โครงการปรับเปลี่ยนภาคอุตสาหกรรมไทย สู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0”  จัดงานสัมมนา หัวข้อ  พลิกโมเดลธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (New digital business models  Develop business […]

1 2