ติดต่อสอบถาม

Thailand Productivity Institute

12th -15th FL. Yakult Building,
1025 Phahonyothin Rd.,Phayathai,
Phayathai, Bangkok 10400
Tel: (662) 6195500
Fax: (662) 6198100