วิทยากร

Image is not available

ทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ในปริมาณที่ลูกค้าต้องการ ในเวลาที่ลูกค้าต้องการ

วุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้จัดการส่วนบริการการผลิต​ และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม
Image is not available

ไม่นำของเสียมาผลิต ไม่ผลิตของเสีย ไม่ส่งของเสียไปยังกระบวนการถัดไป

ชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญส่วนบริการการผลิต
Image is not available

สร้างคุณค่าในมุมมองของลูกค้า

เชษฐพงศ์ สินธารา
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริการการผลิต (Digital Productivity Improvement)
Image is not available

การลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสีย

ณัฏฐ์ทยากร ศิโรเวฐน์ ​
วิทยากรที่ปรึกษาส่วนบริการการผลิต (อุตสาหกรรม 4.0)
Image is not available

เพิ่มผลิตภาพ ขจัดความสูญเสีย ส่งมอบคุณค่าในมุมมองของลูกค้า

ณิภณ พินศิริกุล
วิทยากรที่ปรึกษา
Image is not available

มุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่า (Value) และที่สำคัญต้องเป็นคุณค่าในสายตาลูกค้า

จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว
ผู้เชียวชาญพิเศษ ด้านผลิตภาพ นวัตกรรม และอุตสาหกรรม 4.0
Image is not available

กระบวนการไหลอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้ลูกค้า

กฤชชัย อนรรฆมณี
Lean and Productivity Consultant
Image is not available

กำจัดความสูญเปล่าและพัฒนากิจกรรมที่สร้างคุณค่า เพื่อส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เกียรติขจร โฆมานะสิน
วิทยากรที่ปรึกษาด้านบริหารการผลิต
previous arrow
next arrow
Slider