บทความ

ซาบีน่ายกกระชับกระบวนการด้วย Digital Lean

เมื่อการเข้ามาของอุตสาหกรรม 4.0 ในประเทศไทยเริ่มทวีความสำคัญ หลายภาคส่วนจึงต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือ บริษัทจำนวนมากเริ่มมองหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรให้พร้อมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ที่ผ่านมาได้มีการปรับตัวด้วยการนำระบบ LEAN มาช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น โดยเฉพาะในไลน์รับจ้างผลิต หรือ OEM ซึ่งรับคำสั่งผลิตมาจากลูกค้าทำให้การดำเนินงานถูกควบคุมทั้งคุณภาพและราคา  เมื่อกำไรส่วนเพิ่มที่ได้จากการรับจ้างผลิตมีแนวโน้มลดลง […]

Digital Lean มิติใหม่การผลิตยุค 4.0

  ด้วยความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกไร้พรมแดน และการเชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้บริหารต้องวางแผนเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่บริบทใหม่ที่ทันสมัยและไฮเทคมากขึ้น ดิจิทัลเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หมายถึง “ความสามารถของเครื่องจักรในการทำงานในระดับที่เทียบเท่ากับความเชี่ยวชาญของมนุษย์” ความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆด้วยตัวมันเอง ซึ่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เราได้เห็นตัวอย่าง AlphaGo โปรแกรม DeepMind ของ Google ที่สามารถเอาชนะแชมป์การแข่งขันโกะ (Go) […]

Digital Lean Way วิถีที่ไม่หลงทางของ อุตสาหกรรม 4.0

“การพัฒนาต้องคำนึงอยู่เสมอว่าเป็นไปเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) เทคโนโลยีเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเท่านั้น อีกสองปัจจัยแห่งการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วยเสมอ คือ กระบวนการ (Process) และ คน (People)”… Download วารสาร PDF (ขนาด 1.5 MB)

วิกฤตต้มยำกุ้ง Toyota Way และ ทรัพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

“ถ้าต้องการผล 1 ปี ให้ปลูกข้าว ถ้าต้องการผล 10 ปี ให้ปลูกไม้ยืนต้น ถ้าต้องการผล 100 ปี ให้ ปลูกคน”  Download วารสาร PDF (ขนาด 9.0 MB)

รถไฟญี่ปุ่น เส้นเลือดของประเทศ

เป็นที่น่ายินดีว่า รถไฟไทย ได้รับการให้ความสำคัญอีกครั้งนะครับ จากนโยบายรัฐบาล 4.0 และคาดหวังให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อการพัฒนาประเทศ หลังจากถูกละเลยไม่ได้มีการพัฒนามานาน ตามที่เรารับรู้กันอยู่แล้ว ผมพึ่งได้มีโอกาสไปญี่ปุ่นอีกครั้ง หลังจากกลับมาจากการใช้ชีวิตหลายปีที่นั่น แล้วพบว่ามีแง่มุมเกี่ยวกับรถไฟญี่ปุ่น ที่น่าจะได้เรียนรู้และนำมาเล่าสู่กันฟังครับ… Download วารสาร PDF (ขนาด 17.9 MB)

LEAN กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่ขาดไม่ได้

เปิดหนังสือพิมพ์ธุรกิจวันนี้ เห็นข่าวประชาสัมพันธ์ 2 ชิ้น ให้เป็นที่มาของบทความในครั้งนี้ครับ ชิ้นแรกเป็น โฆษณาโครงการของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ใช้ชื่อว่า Lean Supply Chain โดยทางธนาคารประกาศรับสมัคร ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อมาเข้าอบรมแนวคิดของ Lean และคาดหวังให้สามารถนำหลักการกลับไปประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงสถานประกอบการของตนเอง… Download วารสาร PDF (ขนาด […]

สถานีรถไฟ และ Lean Flow

  สมมติว่า คุณผู้อ่านได้รับมอบหมาย ให้ไปเป็นผู้จัดการดูแล สถานีรถไฟมหึมาแห่งหนึ่ง สถานีที่ว่านี้ มีผู้โดยสารมากถึง 3.6 ล้านคน ที่สัญจรในแต่ละวัน ด้วยประตูทางเข้าออกจำนวนกว่า 200 แห่ง เพื่อขึ้นลงรถไฟที่มีมากกว่า 50 ชานชาลา เส้นทางรถไฟมีทั้งบนดินและใต้ดิน วิ่งข้างเคียงและตัดไขว้กันไปมาภายในสถานี พร้อมกับ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างสลับซับซ้อน โจทย์ที่ได้รับคือ ทำอย่างไรให้ผู้โดยสารเดินไปมาภายในสถานี […]

Mind the Gap และ Lean Hospital

“Please mind the gap between train and platform”  รู้สึกคุ้นๆกับประโยคนี้ไหมครับ? เป็นประโยคที่ได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่า เวลาใช้บริการรถไฟฟ้า เพื่อเตือนให้ระมัดระวัง “ช่องว่าง” ระหว่างรถและชานชาลา ถ้าท่านผู้อ่านลองยกแขนทั้งสองขึ้นมาข้างหน้า เหยียดแขนออก ยกข้อมือขึ้น เห็นอะไรที่มือตัวเองครับ? … Download วารสาร PDF […]

ร้าน Sushi ระบบ Automation และ Technology Digital

  สมมติว่าคุณผู้อ่านเป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ขนาด 28 ที่นั่ง คิดว่าต้องจ้างพนักงานประจำหน้าร้าน เพื่อบริการลูกค้า จำนวนกี่คนครับ? การไปเยือนญี่ปุ่นครั้งล่าสุด ผมได้ไปนั่งร้าน Sushi ทำให้มีประเด็นน่าสนใจได้มาคุยกัน เพราะร้านนี้ตอบคำถามข้างต้น ด้วยการใช้พนักงานเพียงคนเดียวเท่านั้นเอง!             […]

Digital Lean Ways พลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมสู่ 4.0

การเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เครื่องจักรสามารถคุยกับเครื่องจักรได้ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกค้าแบบ Real-time เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้าในอนาคต ดาวน์โหลดบทความ คลิก

1 2